MENU
Ga naar de inhoud

Duurzaamheidsverklaring PCO.infra

‘Vandaag handelen vanuit toekomstgericht denken’ is de bedrijfsvisie van PCO.infra. Duurzaamheid is een leidend begrip in het handelen van het bedrijf. Directeur Paul Commandeur: “PCO.infra verbindt zich om met stakeholders de ambitie van haar duurzame inkoopproces te realiseren, dat wil zeggen de maatschappelijke behoefte vertalen naar de praktijk door duurzaam te denken en te handelen. In een gezamenlijke duurzaamheidsverklaring willen we dat vastleggen.”

Verantwoordelijk
“Deze verklaring draagt bij tot de ontwikkeling en uitbreiding van bewustwording en verantwoordelijkheid voor algehele duurzaamheid in de waardeketen bij de bedrijven in onze branche”, aldus Commandeur. “Met deze verklaring willen wij in dialoog met PCO.infra en andere relaties, stapsgewijs groeien van een duurzaam opgelegde verantwoordelijkheid van buiten onze organisatie naar een van binnenuit vrijwillig toegeëigende verantwoordelijkheid. Dit zal leiden tot meerwaarde voor met ons samenwerkende bedrijven, de maatschappij en onze onderneming.”

Aspecten in balans
‘People, Planet en Profit’ zijn volgens PCO.infra drie aspecten die in balans moeten zijn. Paul Commandeur: “Nader ingevuld betekent dat in het aspect bijvoorbeeld geen kinderarbeid en goede werkomstandigheden, zorg en opleiding voor werknemers. Respecteren van het milieu is de kern van het element Planet en bij Profit zijn wet- en regelgeving bindend en leidend. De Gedragscode voor Integer Zakendoen dienen alle partijen te respecteren.”   

MENU
Terug naar de inhoud